XXI. századi készségek

A XXI. század társadalma számos olyan készség elsajátítását igényli, amelyek a korábbi időszakban nem voltak ennyire hangsúlyosak, vagy akár nem is léteztek ebben a formában. Az feldolgozhatatlanul sok mennyiségű információ közül meg kell tanulni kiszűrni azokat, amelyekre szükségünk van az adott probléma, feladat megoldásában. Az alapvető médiai tájékozodási készségek nélkül lehetetlen hatékonyan, hiteles forrásokat felhasználva dolgozni.

A számos új készség közül talán ez az egyik legalapvetőbb, hiszen aktívan legtöbbször információkeresésre használjuk a technikai eszközöket (míg például tévénézés közben passzívan részesülünk az információkban). Ennek elsajátítása részét kell képezze az oktatásnak, mint olyan készség, amely a diákok tanulásmódszertanát is meghatározza. Ha a diákok megtanulják, hogy milyen forrásból, hogyan érdemes dolgozniuk, tanulmányaik során sokkal sikeresebben tudnak információhoz jutni és azt feldolgozni.

Ennek fejlesztésében rendkívül nagy szerepe van annak, hogy többfajta tanórán is kapjanak adatgyűjtési feladatot (pl. kiselőadás készítése), amelynek kapcsán a szaktanárok elmondják, hogy az adott témához hol keressenek, miket tartsanak szem előtt az információk hitelességének ellenőrzésekor.

Advertisements

Digitális tanári kompetenciák

Digitális tanári kompetenciák alatt azt érthetjük, ahogy a hagyományosan meghatározott tanári kompetenciák kiegészülnek a modern technikai megoldásokkal. A tanári hivatás igényli, hogy a pedagógusok ne csak nyomon kövessék, hanem munkájuk szerves részeként alkalmazzák is a különböző technikai megoldásokat. Ezzel nem csak a hatékonyság nő, hanem a tanulókkal való közös munkában is több és korszerű eszköz és mód áll rendelkezésre.

A tanulási folyamat szervezése és irányítása az osztály munkafolyamatainak egyik legfontosabb előfeltétele. Az osztály, csoport létrehozását követően meg kell teremteni a tanulás folyamatainak keretét, hogy a tanulók milyen módon értelmezhetnek feladatokat és oldhatnak meg problémákat. Ebben nagyon fontos szerepe van a pedagógus vezetésével megismert és vezetett módszereknek és megoldásmeneteknek, amelyeket először elsajátíthatnak, majd egyre inkább maguk is képesek lesznek az adott probléma megoldására formálni a diákok.

A szervezésben és irányításban rendkívül hasznos eszközöket nyújt a modern technológia. A csoportok összeállításától kezdve (pl. TeamUp) egészen a munkafolyamatokat ábrázoló organogramok létrehozásáig számos módon segíthetjük magunk és a diákok számára is a folyamatok megértését és követését, az adott feladat elvégzését.


A szakmai együttműködés és kommunikáció meghatározó része manapság már szinte természetes, hogy online közegben zajlik. Pedagógusok, szakemberek korlátlan számban cserélhetnek tudást, oszthatják meg tapasztalataikat, tehetik közzé eredményeiket, eszközeiket. A szűkebb kollégai együttműködés és kommunikáció is jól dokumentálható és lekövethető valamilyen közös online felület használatával (pl. Google Drive), ahol egymástól függetlenül, de egymás munkájára is rálátva dolgozhatnak. Intézményi szinten való kommunikációra gyakran használják például a digitális naplók fórumait, ahol mindenki számára is elérhetően vagy célzottan üzenve is kommunikálhatnak a tanárok, sőt, akár a szülők, diákok is.

Mindezen technológiák ismerete és alkalmazása a mindennapi oktatásban, felkészülésben, szakmai munkában hozzájárul, hogy a diákokat is naprakész, a modern technológiát használva is értelmes, értékes információkkal és módszerekkel lássuk el, így munkálva a korszerű oktatást.