Digitális tanári kompetenciák

Digitális tanári kompetenciák alatt azt érthetjük, ahogy a hagyományosan meghatározott tanári kompetenciák kiegészülnek a modern technikai megoldásokkal. A tanári hivatás igényli, hogy a pedagógusok ne csak nyomon kövessék, hanem munkájuk szerves részeként alkalmazzák is a különböző technikai megoldásokat. Ezzel nem csak a hatékonyság nő, hanem a tanulókkal való közös munkában is több és korszerű eszköz és mód áll rendelkezésre.

A tanulási folyamat szervezése és irányítása az osztály munkafolyamatainak egyik legfontosabb előfeltétele. Az osztály, csoport létrehozását követően meg kell teremteni a tanulás folyamatainak keretét, hogy a tanulók milyen módon értelmezhetnek feladatokat és oldhatnak meg problémákat. Ebben nagyon fontos szerepe van a pedagógus vezetésével megismert és vezetett módszereknek és megoldásmeneteknek, amelyeket először elsajátíthatnak, majd egyre inkább maguk is képesek lesznek az adott probléma megoldására formálni a diákok.

A szervezésben és irányításban rendkívül hasznos eszközöket nyújt a modern technológia. A csoportok összeállításától kezdve (pl. TeamUp) egészen a munkafolyamatokat ábrázoló organogramok létrehozásáig számos módon segíthetjük magunk és a diákok számára is a folyamatok megértését és követését, az adott feladat elvégzését.


A szakmai együttműködés és kommunikáció meghatározó része manapság már szinte természetes, hogy online közegben zajlik. Pedagógusok, szakemberek korlátlan számban cserélhetnek tudást, oszthatják meg tapasztalataikat, tehetik közzé eredményeiket, eszközeiket. A szűkebb kollégai együttműködés és kommunikáció is jól dokumentálható és lekövethető valamilyen közös online felület használatával (pl. Google Drive), ahol egymástól függetlenül, de egymás munkájára is rálátva dolgozhatnak. Intézményi szinten való kommunikációra gyakran használják például a digitális naplók fórumait, ahol mindenki számára is elérhetően vagy célzottan üzenve is kommunikálhatnak a tanárok, sőt, akár a szülők, diákok is.

Mindezen technológiák ismerete és alkalmazása a mindennapi oktatásban, felkészülésben, szakmai munkában hozzájárul, hogy a diákokat is naprakész, a modern technológiát használva is értelmes, értékes információkkal és módszerekkel lássuk el, így munkálva a korszerű oktatást.

Advertisements