XXI. századi készségek

A XXI. század társadalma számos olyan készség elsajátítását igényli, amelyek a korábbi időszakban nem voltak ennyire hangsúlyosak, vagy akár nem is léteztek ebben a formában. Az feldolgozhatatlanul sok mennyiségű információ közül meg kell tanulni kiszűrni azokat, amelyekre szükségünk van az adott probléma, feladat megoldásában. Az alapvető médiai tájékozodási készségek nélkül lehetetlen hatékonyan, hiteles forrásokat felhasználva dolgozni.

A számos új készség közül talán ez az egyik legalapvetőbb, hiszen aktívan legtöbbször információkeresésre használjuk a technikai eszközöket (míg például tévénézés közben passzívan részesülünk az információkban). Ennek elsajátítása részét kell képezze az oktatásnak, mint olyan készség, amely a diákok tanulásmódszertanát is meghatározza. Ha a diákok megtanulják, hogy milyen forrásból, hogyan érdemes dolgozniuk, tanulmányaik során sokkal sikeresebben tudnak információhoz jutni és azt feldolgozni.

Ennek fejlesztésében rendkívül nagy szerepe van annak, hogy többfajta tanórán is kapjanak adatgyűjtési feladatot (pl. kiselőadás készítése), amelynek kapcsán a szaktanárok elmondják, hogy az adott témához hol keressenek, miket tartsanak szem előtt az információk hitelességének ellenőrzésekor.

Advertisements